Kategorie

Promocje

Newsletter

Czas oczekiwania

Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie Towaru lub podczas składania Zamówienia wskazano krótszy termin. Na czas realizacji zamówienia składa się okres niezbędny do przygotowania Towaru dla Klienta oraz jego dostarczenie pod wskazany adres. W przypadku płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy, z kolei w przypadku płatności za pobraniem termin ten jest liczony od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.